lauantai 9. maaliskuuta 2024

Tunnetta ja ymmärrystä

 Tunnetta ja ymmärrystä

"Mietin ja tuntuu tutulta, mutta muistanko?"

Sairastuminen tai vammautuminen voivat aiheuttaa muistiongelmaa (Terveyskylä_erilaiset-muistihäiriöt). Tällöin ilmenee vaikeuksia arkielämässä. Esimerkiksi on hankala tunnistaa paikkoja tai ei muista minne olikaan menossa. Elämänvaihe koskettaa sekä henkilöä itseään että läheisiä. Läheiset voivat miettiä, kuinka auttaa sairastunutta. Tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä löytyy mm. Muistipuisto -sivustolta.

Toimintakyvyn muutosten vuoksi voi ilmetä ikäviä yksinäisyyden kokemuksia, myös sosiaaliset tilanteet voivat vähentyä. Varsinkin alkuvaiheessa muistioireet ja epätietoisuus tulevaisuudesta voivat aiheuttaa turvattomuuden ja arvottomuuden tunnetta. Lähiajan tapahtumat eivät useinkaan sairauden edetessä pysy muistissa ja niinpä esimerkiksi muistot lapsuudesta ja nuoruusajalta ovat ajatuksissa usein. Toisten ihmisten kanssa keskustelu ja vertaistuki (esimerkiksi yhdistykset, kerhot yms.) auttavat sekä sairastunutta että hänen läheisiään jäsentämään tilannetta. (Toivonen, K. 2023.)

Sairastuneen ihmisen kohtaamisessa kiireettömyydellä ja ymmärtävällä suhtautumisella on tärkeä merkitys. Selkeä ja lempeä ohjaus on keino auttaa häntä ns. muistiystävällisesti. Muistiystävällisyys kotiympäristössä huomioi tutut tavarat, jotka ovat riittävän väljästi esillä, vähemmän on enemmän -periaatteella. Lisäksi ympäristössä olevat liikkumisen apuvälineet, muistitaulut ja ennen kaikkea säännöllinen päivärytmi helpottavat arkea. Avuksi tarvitaan myös turvallinen palveluverkosto. (Helevä, J-P. & Niemi, M. 2020.)

IkäihmisenKaveri -palvelu toimii osana palveluverkostoa. Palvelu on luotettavaa huolenpitoa, joka huomioi asiakkaan yksilölliset voimavarat myös silloin, kun kyseessä on entisestä luopuminen ja elämäntilanteen hyväksyminen. IkäihmisenKaveri -palvelu on osallistunut ikäystävällinen yritys -koulutukseen. Koulutuksen myötä vahvistui palvelulupaus: kiireetöntä yhdessä oloa, vanhuksen toiveiden mukaista tekemistä, kuuntelua ja läsnäoloa.

Virpi Rajakangas
puh. 040-8651853
Taukohetkistä voimaa arkeen

 Vaihtelua ja virkistystä arkeen Arkinen elämä on jokaisella omannäköistä, jokapäiväistä eloa ja oloa. Arki on enemmän tai vähemmän mielenki...