maanantai 18. joulukuuta 2023

IkäihmisenKaveri -palvelun arvo asiakkaalle

 "Huominen tulee kyllä, mutta millaisena."


 Lyhyt kirjoitelma IkäihmisenKaveri -palvelun tarpeesta ja merkityksestä

Tässä kirjoitelmassa tuodaan esille muutamia näkökulmia, miksi IkäihmisenKaveri -palvelua tarvitaan ja mikä merkitys palvelulla on. Kirjoitelmassa tarkastellaan pienimuotoisesti sellaista vanhusten yksinäisyyttä, jonka he kokevat vastentahtoisena sekä sivutaan läheisten ja omaishoidon näkökulmaa.

Yksinäisyys on tuttu tunne vanhuksilla, yleisintä se on yksin asuvilla lapsettomilla yli 64 vuotiailla (79.2 %). Yksinäisyyden tunne on yleistynyt kaikentyyppisissä kotitalouksissa asuvilla ja eniten yksinäisyyttä kokivat 85 vuotta täyttäneet. (Tilastokeskus 2022)

Tunteet vaikuttavat terveyteen ja kielteisenä koettu, vastentahtoinen yksinäisyys vaikuttaa terveydentilaan ja toimintakykyyn. Korkea ikä ja yksinäisyyden aiheuttama stressi tunnetaan myös sairastavuutta lisäävänä riskitekijänä. Se vaikuttaa mm. kohonneeseen verenpaineeseen, sydän- ja verenkiertosairauksiin, masennukseen, unettomuuteen. Masennus ja univaikeudet voivat olla myös riskitekijä muistisairaudelle. Kiinnostus päivittäiseen ruokailuun voi vähentyä ja tätäkin kautta vaikuttaa terveydentilan heikentymiseen. Kaikki tämä voi vaikuttaa toiminta- ja liikuntakykyä heikentävästi. (Magen, J. 2018.; Jansson, A., Pitkälä, K. & Savikko, N. 2019.)

Vanhusten lisäksi heidän läheistensä huoli ja jaksaminen ovat näkökulmia, jotka ovat tärkeitä ja vaikuttavia molemmista näkökulmista: sekä vanhuksen itsensä että läheisten kannalta. Kyseessä on aina ihmissuhde, jonka tukeminen auttaa jaksamaan ja vähentää huolta olipa kyseessä kaukana asuva läheinen tai omaishoitaja. Myönteiset vaikutukset kertautuvat ja antavat voimia jaksaa elämänlaadun ja hyvinvoinnin osalta. Tämä on voimavara, joka mahdollistaa jopa vanhuksen kotona asumisen tai ainakin vähentää vanhuksen laitoshoidon tarvetta. (Kevajärvi, M., Lindholm, M. & Reiman, A. 2020; Juntunen, K. 2023.)

IkäihmisenKaveri -palvelu toimii tukena ja apuna monenlaisissa elämäntilanteissa. Palvelun lähtökohtana on asiakkaan kuunteleminen ja läsnäolo. Palvelu- ja virkistystoiminnassa asiakkaan toiveet huomioidaan. Esimerkiksi jos vanhus tuntee itsensä yksinäiseksi, voi keskustelu ja mielekäs tekeminen tuoda helpotusta tilanteeseen. Myös ulkoilu on suosittua IkäihmisenKaveri -palvelussa: ulkoilu toteutetaan täysin asiakkaan toimintakyvyn mukaisesti. Omaishoidossa IkäihmisenKaveri -palvelu on huolenpitoa hoidettavasta henkilöstä esimerkiksi kun omaishoitaja käy kaupassa. IkäihmisenKaveri -palvelu on luotettavaa huolenpitoa kotiympäristössä, virkistystoimintana myös asiakkaan hoitopaikassa. 

Palvelun arvo asiakkaalle ja hänen läheisilleen tulee esille hetkissä kun asiakas sanoo:

“Olipa mukava kun kävit, tulethan taas?”

“Pääsen käymään ostoksilla, eikä tarvitse koko ajan miettiä, miten siellä kotona pärjätään sillä aikaa.”

“Kiitos, että järjestyi nämä palvelukäynnit: pääsemme hänen luokseen harvoin täältä asti."

Virpi Rajakangas
 IkäihmisenKaveri -kotisivut
 www.facebook.com/ikaihmisenkaveri  
Toimialue: Kiuruvesi, Iisalmi, Vieremä
puh. 040-8651853


Taukohetkistä voimaa arkeen

 Vaihtelua ja virkistystä arkeen Arkinen elämä on jokaisella omannäköistä, jokapäiväistä eloa ja oloa. Arki on enemmän tai vähemmän mielenki...